Joensuun seudun JHL ry.

Perustaminen Joensuun seudun KTV ry:n perustava kokous pidettiin 18.9.2002, kun Joensuun kunnalliset KTV ry:n ja Joensuun kunnantyöntekijäin ammattiosasto KTV ry:n yhdistymisneuvotteluissa ja lukuisten jäsenistölle järjestettyjen tilaisuuksien jälkeen oli päästy siihen vaiheeseen, että molemmat yhdistykset tullaan purkamaan ja perustamaan uusi yhteinen yhdistys.

Perustamiskokouksessa oli läsnä 10 edellä mainittujen yhdistysten jäsentä, 5 kummastakin, joista muodostettiin väliaikainen hallitus puheenjohtajanaan Helena Timoskainen muiden ollessa varsinaisia jäseniä.

Sen jälkeen kun Joensuun kunnalliset KTV ry:n ja Joensuun kunnantyöntekijäin ammattiosasto KTV ry:n yleiset kokoukset olivat 16.10.2002 päättäneet, että yhdistykset puretaan, kutsuttiin koolle Joensuun seudun KTV ry:n yleinen kokous/syyskokous 6.11.2002.

Kokouksessa oli läsnä 50 yhdistyksen jäsentä, ja siinä päätettiin mm. yhdistyksen nimestä ja kotipaikasta, järjestäytymisalasta, säännöistä sekä rekisteröitymisestä normaalien syyskokousasioiden lisäksi. Väliaikainen hallitus toimi syyskokouksen valitseman hallituksen järjestäytymiskokoukseen 13.11.2002 saakka.

Tämä kahden yhdistyksen purkaminen ja uuden yhteisen yhdistyksen perustaminen oli historiallinen myös KTV liitossa, sillä samanlaista yhdistymistä ei aiemmin ollut tapahtunut. Vuonna 2005 perustettiin uusi liitto JHL eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, joka on julkisella ja yksityisellä Hyvinvointipalvelusektorilla työskentelevien ammattiliitto. JHL:ään kuuluu vajaat 230 000 jäsentä valtion, kuntien, kuntayhtymien, niiden liikelaitosten tai yhtiöiden, yleishyödyllisten yhteisöjen työntekijöitä.

Joensuun seudun KTV ry:n syyskokouksessa 10.11.2005 hyväksyttiin yhdistyksen uudeksi nimeksi Joensuun seudun JHL ry ja kotipaikaksi Joensuun kaupunki.

Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös JHL:n uudet säännöt. Järjestäytymisala Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä Joensuun kaupungin, kaupunkikonsernin ja seurakuntien, PohjoisKarjalan Maakuntaliiton sekä Joensuussa toimivien, vastaavia palveluja tuottavien yksityisten työnantajien palveluksessa työskentelevät.

Jäsenmäärämme oli 31.12.2017 yhteensä 2210 henkilöä. Jäsenistö koostuu mm. Joensuun kaupungin, Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton, Opiskelijaasunnot Oy Joensuun Ellin, Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n, Joensuun seudun jätehuolto Oy:n, Joensuun keskuspesulan, Joensuun veden, Joensuun keilahallin, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n, Joensuun hoivaja palveluyhdistys ry:n ja seurakuntien työntekijöistä sekä lukuisista yksityisten työnantajien palveluksessa työskentelevistä.