Edunvalvonta

Edunvalvontamme keskeisiä tavoitteita ovat 

·   jäsentemme ansiotason kehittäminen

·   palveluiden ja työpaikkojen turvaaminen

·   ammatillisen aseman säilyttäminen ja kehittyminen myös

    hallinnon ja palvelutuotannon  muutostilanteissa. 

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää 

·   aktiivista otetta ja osaamista niin jäsenistöltä kuin yhdistyksemme luottamusmiehiltä ja muilta toimijoilta

·   yhteistoimintaa jäsenten ja luottamusmiesten välillä

·   yhteydenpitoa muihin yhteistyötahoihin

·   aktiivista osallistumista työyhteisöjen kehittämistoimintaan ja erilaisiin työelämän  kehittämishankkeisiin