JÄSENTIEDOTE SIUN SOTEN JHL:N JÄSENILLE

26.8.2018

 

 

JOENSUUN SEUDUN JHL 310 RY                   24.8.2018

 

 

JÄSENTIEDOTE SIUN SOTEN JHL:N JÄSENILLE

 

KVTES:n ja Ts:n TVA päivitys on käynnistynyt ja pilottiryhmät KVTES:n osalta on saaneet mallitehtäväkuvaukset valmiiksi. TVA:n päivitys käynnistyy HOI, SOS ja pelastuslaitoksen hinnoitteluryhmien osalta syyskuun aikana ja tavoitteena on, että valmista tulisi vuoden loppuun mennessä.

 

TS:n osalta pilottiryhmiksi on valittu sähkömiehet, logistiikasta ryhmä, paloesimiehet ja terveystarkastajista yksi ryhmä. Pilotointi alkaa syyskuussa ja valmista tulisi olla joulukuussa pilotoinnin osalta. Logistiikassa on vielä lisä ongelmana se, että osa työntekijöitä on KVTES:n  ja osa TS:n piirissä. Ennen koko logistiikan TVA:n päivitystä, on työnantajan päätettävä kumman sopimuksen piiriin logistiikan työntekijät kuuluvat.

Samanaikaisesti TVA:n päivityksen kanssa käynnistetään palkkaharmonisoinnin valmistelu ja 1.1.2019 maksuun tulevan tuloksellisuuserän (kertaerä) käsittely kaikkien sopimusten osalta.

 

Seuratkaa työnantajan tiedotteita intrasta. Yksikkökohtaiset tiedotustilaisuudet alkavat KVTES:n osalta marraskuussa. Jokaista työntekijää koskevasta päivityksestä on käytävä esittely ja keskustelu kaikissa työyksiköissä ennen sen hyväksymistä. Esimiehet ovat vastuussa siitä, että kaikille työntekijöille/viranhaltijoille annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi, ennen päätösten tekemistä.

TS:n osalta aikataulua ei kuulemistilaisuuksien aloittamisesta vielä ole sovittu.

 

Epäpätevyys alennuksen käytöstä Siun soten osalta on tullut paljon yhteydenottoja jäseniltämme. Kävimme henkilöstöpäällikön kanssa asiasta neuvottelun ja sovimme siinä, että työnantaja korjaa ”selvät tapaukset”, joita on etenkin sosiaalipalvelujen alueella, mutta ei kuitenkaan kaikki etenkään muista ammattiryhmistä. Minulle on tullut selvitettäväksi reilut kahdeksankymmentä tapausta/pyyntöä, joita olen selvitellyt sitä mukaa kun olen kerinyt. Muutama ”selvä tapaus” eli työsopimukseen / virkamääräykseen on kirjattu alennus prosentteina/ euroina on helppo hoitaa, eikä niistä ole ollut erimielisyyttä, mutta tuota kirjausta ei ole tehty suurimpaan osaan sopimuksia. Minulle tulleissa yhteydenotoissa on suurimmassa osassa ollut kysymys siitä, että ennen 1.1.2017 tapahtunutta Siun soten käynnistymistä lähes kaikissa kunnissa oli erilainen TVA järjestelmä ja palkat määräytyivät niiden perusteella.

 

Vuonna 2016 kuntien hyväksymään siirtosopimukseen on kirjattu, että kenenkään Siun soteen siirtyvän palkka ei muutu, mikäli tehtävä ei muutu oleellisesti vaativammaksi tai toisinpäin vähemmän vaativaksi. Näissä tapauksissa asia tulee kuntoon valitettavasti vasta sitten kun TVA:n päivitys ja palkkaharmonisointi on saatu tehdyksi. Kuntien hyväksymään siirtosopimukseen on kirjattu, että palkkaharmonisointi on tehtävä v. 2019 loppuun mennessä.

 

Neuvotteleva pääluottamusmies Matti Pesonen