Jäsentiedote Siun sotella työskenteleville

27.1.2020

Jäsentiedote

 

Järjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että lomautuksilta vältyttiin. Vastustimme neuvotteluissa irtisanomisia ja pidämme valitettavana, että niiltä ei voitu välttyä. Järjestöinä korostamme, että työnantajan tulee varmistaa, että eläkkeelle jäävien työntekijöiden tehtävien täyttämättä jättäminen ei johda potilasturvallisuuden vaarantumiseen tai jäljelle jäävän henkilöstön työhyvinvoinnin huononemiseen. Pidämme hyvänä sitä, että työnantaja sitoutuu aktiivisesti etsimään irtisanotuille uusia työtehtäviä. Neuvotteluosapuolet toivovat uusien työtehtävien löytyvän pikaisesti mahdollisimman monelle.

Näissä neuvotteluissa toiminnot käytiin läpi tiheällä kammalla. Tulevaisuudessa on joko vastattava poliittisella päätöksenteolla palvelutarpeen kasvuun kustannuksia vastaavalla rahoituksella, muokattava palveluverkkoa tai tehtävä selkeä sitova priorisointiohjeistus tarjottavan palvelutason osalta.

Näin vastuutamme kuntien päättäjiä huolehtimaan riittävästä rahoituspohjasta, kun seuraavan kerran keskustellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Tulemme seuraamaan sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksia muun muassa työtekijöiden työhyvinvoinnin ja työn kuormituksen suhteen.

Järjestöt ovat  jäsentensä tukena muutostilanteissa. Ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi.

 

 

Tehy                          SuPer

JUKO                        JHL

Jyty