Jäsentiedote Siun sotella työskenteleville

13.2.2020

JHL:n JÄSENTIEDOTE 12.2.2020

 

Siun soten yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen ja Siun soten hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen kokouksessaan 31.1.2020.

 

Valitettavasti neuvotteluissa ei vältytty irtisanomisilta, vaikka niiltä yritettiin välttyä neuvottelujen loppuun saakka. Irtisanomisuhan alle jäi neuvotteluissa 60, joista tällä hetkellä 22:lle  Siun sote tarjoaa uutta työtä ja työnantaja sitoutui etsimään aktiivisesti uutta korvaavaa työtä kaikille irtisanotuille Siun soten toiminta – alueelta.

 

Julkisessa viestinnässä Nurmeksen yöpäivystyksen sekä Lieksan ja Kiteen ilta – ja viikonloppupäivystyksen loppuminen on nostettu korostetusti keskusteluun, mutta kaikki henkilöstöön vaikuttavat asiat on jäänyt suurelta osalta pimentoon, kuten Nurmeksen välinehuoltopalvelujen loppuminen (3 htv)

 

Suurimpia henkilöstöön vaikuttavia asioita irtisanomisten lisäksi on sanelunpurun mahdollinen yksityistäminen (17 htv)  ja määräaikaisuuksien 1 – 90 päivää ( 50 – 150 htv) siirtäminen vuokra firmalta (Sarastia Rekry Oy) ostettavaksi palveluksi.

Palo – ja pelastustoimessa työaika muutoksella on suurin vaikutus henkilöstömäärään (11 htv) ja määräaikaisten tarpeeseen.

 

 

Pyydän Siun sotessa määräaikaisella työsopimuksella työskenteleviltä JHL:n jäseniltä pikaisesti 19.2.2020 mennessä yhteydenottoa sähköpostilla; matti.pesonen@siunsote.fi tai puh. 050 – 387 7709. Yhteydenotto pyyntö koskee etenkin heitä JHL:n jäseniä, joiden määräaikaisuus on kestänyt pidemmän aikaa, noin 2 vuotta tai enemmän.

 

 

 

Matti Pesonen, pääluottamusmies