Opiskele uutta avoimessa ammattikorkeakoulussa (AMK), JHL kustantaa opinnoistasi valtaosan.

15.11.2021

Paraskin ammattitaito kaipaa päivitystä. Opiskele uutta avoimessa ammattikorkeakoulussa (AMK), JHL kustantaa opinnoistasi valtaosan.

JHL:n jäsenenä voit vuoden 2021 alusta alkaen opiskella avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksoilla erittäin edullisesti. Valitse sopiva vaihtoehto kymmenien opintojaksojen valikoimasta,
JHL maksaa kurssimaksusta kolme neljäsosaa! Laajan opintokokonaisuuden hinnaksi jää alle 20 euroa.

JHL on koonnut kattavan valikoiman kursseja, josta jokainen voi löytää sopivan koulutuksen.
Mitkä aihepiirit sinua kiinnostavat, tai mistä voisi olla sinulle hyötyä työssäsi?

Avoimen AMK:n verkkokurssit tulevat taas!

Olethan paikalla, kun ilmoittautuminen vuoden 2022 alkaa 22.11. klo 8.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit hakea tukea kahteen kurssiin kerrallaan.

► Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kielellinen saavutettavuus
Kuvakommunikoinnin perusteet
Monimuotoisuus työyhteisössä
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Tulevaisuuden ennakointi
Palvelumuotoilu
Esimiestyö ja johtaminen
Järjestöt kestävää tulevaisuutta rakentamassa
Järjestöjohtaminen
Uutta luovaa järjestöosaamista
Henkilökohtaisen talouden hallinta
Tuotekehitys ja tuotteistaminen
Monimuotoisuus työyhteisöissä

► Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointia positiivisen psykologian keinoilla
Duunaa englannin rakenteet freesiksi
Duunaa ruotsin rakenteet freesiksi
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Kehon rakenne ja toiminta
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus
Avaimet elämäntapamuutokseen osa 4: Pysyvän muutoksen toteuttaminen
Työikäisten aivoterveyden edistäminen
Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset
Juoksukoulu
Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö
Infektioiden torjunta
Ympäristövastuu potilashoidossa
EKG:n tunnistaminen
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö
Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö
Työyhteisötaitojen johtaminen
Dialogisuus ja tunteet työssä
Kesytä kasvikset! Vegaania ja kasvisruokaa
Ruoka ja hyvinvointi
Yritysturvallisuusosaaja
Ilmastokestävät ruokapalvelut
Erityisruokavalioasiakas asiakkaana
Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemispalvelut
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja
Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus

► Karelia ammattikorkeakoulu
Digitaidot kunnolla vauhtiin
Esimiesviestintä
Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään
Svensk klinik - rautalankaruotsia
Opiskelutaidot
Ikämoninaisuuden johtaminen
Rekrytoinnin uudet tuulet
Kiertotalous.nyt
Palvelujen robotisaatio
Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä

► LAB ammattikorkeakoulu
Esihenkilön työkalupakki
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio
Asiakaskokemuksen johtaminen

► Laurea-ammattikorkeakoulu
Johdatus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön
Seikkaile sotepalveluviidakossa
Mielekkään työuran rakennussarja
Työelämän digitaidot

► Savonia-ammattikorkeakoulu
Monikulttuuristuva työympäristö
Etäergonomia
Lean-johtamisen perusteet
Lean-johtamisen jatkokurssi
Muutosjohtaminen
Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä
Työhyvinvoinnin kehittäminen
Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja
Uudistuva työ: Selkeä viesti vaikuttaa
Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi
Uudistuva työ: Energiaa arkeen
Uudistuva työ: Hyvinvoiva työyhteisö

► Turun ammattikorkeakoulu
Nonprofit-organisaation markkinoinnin kehittäminen 2001049-3004
Vähähiilinen rakentaminen TE00CA99-3002

► Oulun ammattikorkeakoulu
Coachingin perusteet

Lue lisää JHL:n sivuilta miten pääset nauttimaan liiton tukemista opinnoista.