Jäsenasiat

 

Jäseneksi liittyminen  (sähköinen liittymislomake, klikkaa tästä)

Lomake ohjaa käyttäjää koko ajan, jolloin täyttäminen on helppoa. Muistathan tulostaa perintäsopimuksen ja toimittaa sen työnantajalle/palkanlaskentaan jäsenmaksuperintää varten.

 

Jäsenasioissa ota yhteyttä:

  

Tiina Ojala
jäsenasiainhoitaja
040 550 8190
tiina.ojala (at) pohjois-karjala.fi

 

 

Henkilö hakee JHL:n  jäsenyhdistyksen jäsenyyttä täyttämällä liittymislomake-valtakirjan. Jäsenyyttä hakeva allekirjoittaa sekä liittymislomake- että valtakirjaosan. Lomakkeet hän toimittaa yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle tai hallituksen jäsenelle.

 

 

Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus päättää liittymisestä ja liittymisajankohdasta.

 

 

Huom! Liittymispäivä ei voi olla aikaisempi kuin allekirjoituspäivä!
Liittymislomakkeita saat jäsenasiainhoitajilta ja luottamusmiehiltä!

 

   
 

 Järjestäytymisala 

Yhdistyksen  tarkoituksena on koota Joensuun kaupungin, kaupunkikonsernin ja seurakuntien, Pohjois-Karjalanmaakuntaliiton sekä Joensuussa toimivien vastaavia palveluja tuottavien yksityisten työnantajien palveluksessatyöskentelevät ja yhdistyksen järjestämisalalle opiskelevat liiton piiriin.

 
 

Jäsenasiaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kokonaisjäsenmaksu vuonna 2023 on 1 % ansiotuloista ennen veroja. Jäsenmaksun voit maksaa joko valtuuttamalla työnantajasi perimään sen suoraan palkasta tai maksamalla sen itse.

Minimijäsenmaksu

Minimijäsenmaksua maksat, jos olet ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta sinulla ei ole perustetta jäsenmaksuvapautukseen.

Minimijäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa, eli  96 euroa vuodessa.

Minimijäsenmaksua maksat ollessasi ilman palkkatuloja ja olet:

alle 70-vuotias ja eläkkeellä
70-vuotiaat ja sitä vanhemmat*
pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä
ulkomailla
työlomalla
virkavapaalla
au pairina
suorittamassa vapausrangaistusta
”omalla lomalla”
omaishoitajana.

*70-vuotiaiden ja sitä vanhempien jäsenmaksu on 5 euroa kuukaudessa, eli 60 euroa vuodessa.

Eläkeläisjäsenet maksavat jäsenmaksut neljännesvuosittain. Ensimmäinen eräpäivä on 15.4. Myös muut minimijäsenmaksuun oikeutetut jäsenet maksavat jäsenmaksun neljännesvuosittain.


Voit saada vapautuksen JHL:n jäsenmaksusta, jos olet vailla ansiotuloja:

  • kuntoutusrahalla tai -tuella
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla
  • hoitovapaalla tai kotihoidontuella
  • palkattomalla sairauslomalla
  • työttömänä
  • Kelan koulutustuella
  • opiskelemassa
  • suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua.

Oma ilmoitus riittää. Kun ilmoitat asiasta ajoissa, erillisiä todistuksia ei tarvita.

 

 
   

Jäsenedut

  

 

 

 

 

laita tästä postia jäsenasiainhoitajalle